312, Cumberland House,

80 Scrubs Ln, London NW10 6RF

E-mail

kontakt@odszkodowania.uk

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Wypadek przy pracy to przykre zdarzenie, do którego dochodzi podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Za powstanie szkody na zdrowiu lub innych krzywd powstałych w pracy pracownikowi należy się odszkodowanie.  Nasi specjaliści dołożą wszelkich starań , abyś otrzymał jak najwyższą rekompensatę za utracone zdrowie lub mienie. Działamy na zasadzie No win no fee, zatem dołożymy wszelkich starań, abyś otrzymał swoje odszkodowanie, a w przypadku przegranej, nie ponosił żadnych opłat prowizyjnych.

Co oznacza wypadek przy pracy?

W każdym zakładzie pracy w Wielkiej Brytanii może dojść do wypadku przy pracy. Mimo, że pracodawcy starają się dbać o bezpieczeństwo pracowników, nieustannie zdarzają się incydenty, podczas których pracownik doznaje uszczerbku na zdrowiu. Wypadek przy pracy zatem to przykre zdarzenie wywołujące urazy i dolegliwości. Do obrażeń podczas wykonywania obowiązków zawodowych dochodzi bardzo często, szczególnie, gdy wymagane jest użycie ciężkiego sprzętu lub warunki terenowe pracy są niesprzyjające.  Niektóre grupy zawodowe są znacznie narażone na powstawanie wypadków. Pracownik, który został poszkodowany w pracy z winy pracodawcy lub osób podległych pracodawcy, ma możliwość wystąpienia o odszkodowanie za wypadek przy pracy. Warunkiem koniecznym do podjęcia procedury odszkodowawczej jest właśnie wskazanie, że do obrażeń pracownika doszło w wyniku zaniedbań pracodawcy lub osób, za które pracodawca odpowiada. Odszkodowanie w tej sytuacji jest wypłacane pracownikowi z ubezpieczenia firmy, która go zatrudnia. W sytuacji, gdy do powstania obrażeń doszło z przyczyn niepowiązanych z działalnością pracodawcy, sprawa rekompensaty ma inne podłoże. Zadzwoń do nas - pomożemy ci uzyskać każde odszkodowanie powypadkowe.

Kto ma prawo wystąpić o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Jeśli z czyjejś doznałeś szkody podczas wykonywania swojej pracy, bez znaczenia w jakim wymiarze, należy ci się odszkodowanie. Masz prawo ubiegać się o rekompensatę bez względu w jakim charakterze i zakresie pracowałeś. Odszkodowanie za wypadek podczas pracy przysługuje pracownikowi pracującemu na każdy rodzaj umowy o pracę. O świadczenie odszkodowawcze mogą wystąpić pracownicy w UK:

 • zatrudnieni na umowę o pracę u swojego pracodawcy;
 • wykonujący pracę opartą o umowę agencyjną lub o kontrakt;
 • rozpoczynający dopiero swoją pracę, bez względu na to, czy pracodawca zdążył już zgłosić pracownika.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy dotyczy zatem wszystkich pracowników pracujących w Wielkiej Brytanii, którzy ponieśli szkody zdrowotne oraz materialne w związku z wykonywaniem pracy. W przypadku zatem, gdy z winy zaniedbań pracodawcy doznałeś urazu podczas wykonywania obowiązków zawodowych, zgłoś się do nas po pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Kiedy możesz starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Po odszkodowanie za wypadek przy pracy możesz starać się zawsze, gdy podczas wykonywania obowiązków zawodowych doznałeś szkody nie z twojej winy. O bezpieczeństwo pracowników musi zadbać przede wszystkim pracodawca i to zazwyczaj w wyniku działania lub zaniechania właściciela firmy dochodzi do sytuacji narażających pracownika na urazy. Wśród najczęściej pojawiających się zaniedbań pracodawcy, prowadzących do wypadków w pracy można wymienić:

 • nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • brak dostępności odpowiednich szkoleń z przepisów BHP, z obsługi maszyn i stanowiska;
 • nie dostarczenie odpowiedniej odzieży ochronnej i środków higieny;
 • zły stan techniczny sprzętu, nieodpowiedni sprzęt, lub jego brak;
 • dopuszczenie pracownika do obsługi wadliwego lub nieodpowiedniego sprzętu;
 • brak odpowiedniego oznakowania stanowiska pracy, korytarzy i innych miejsc w zakładzie;
 • nieodpowiednie zabezpieczenie środków szkodliwych dla zdrowia;
 • zaniedbywanie czystości pomieszczeń i korytarzy, bezpiecznych nawierzchni podłóg;
 • brak informacji na temat ryzyka podczas wykonywania obowiązków na danym stanowisku;
 • zatrudnianie niewykwalifikowanych lub nieodpowiednich do zadań pracowników;
 • zła organizacja systemu bezpieczeństwa w zakładzie i podziału pracy,
 • zbyt mała liczba pracowników przypisanych do realizacji zadań.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na pracodawcy również wówczas, kiedy do wypadku dojdzie z powodu działania lub zaniechania innych osób związanych zawodowo z firmą. Dotyczy to szczególnie zachowania innych pracowników w firmie ( np. nieuwaga współpracownika) lub sytuacji, w której pracodawca zleca wykonanie zadania w miejscu, w którym pracownik jest narażony na niebezpieczne interakcje z osobami trzecimi ( np. wypadek podczas zakupów dla firmy) .

W przypadku powstania jakichkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji poszkodowany pracownik ma prawo otrzymać z ubezpieczenia firmy odpowiednio wysokie odszkodowanie. Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia specjalnego ubezpieczenia „Employers’ Liability Insurance”, z którego wypłacane są  pracownikom odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zaniedbań pracodawcy.

Czasem dochodzi do wypadku podczas wykonywania pracy z powodu przyczyn wynikających z zaniedbań lub nieuwagi samego pracownika. Są to sytuacje, w których pracownik mimo odpowiednich zabezpieczeń nie zachował wymaganych przez pracodawcę wytycznych bezpieczeństwa. – na przykład nie włożył zapewnionej odzieży ochronnej lub w wyniku swojej nieostrożności pośliznął się na dobrze oznakowanych schodach. Wówczas występowanie o odszkodowanie z ubezpieczenia firmy jest bezzasadne. Ale nasi eksperci rekomendują wystąpienie odszkodowanie powypadkowe, choć już z innego źródła. Poprowadzimy każdą sprawę o uzyskanie zadośćuczynienia za szkody w pracy.

Jeśli doznałeś urazu podczas wykonywania obowiązków zawodowych, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie. Pamiętaj, że działamy w oparciu o No win no fee, każda sprawa jest dla nas ważna - zadzwoń:

Co zrobić, aby uzyskać najwyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz otrzymać odszkodowanie za wszystkie szkody jakich doznałeś nie ze swojej winy podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Wszystkich porad prawnych udzielimy ci bezpłatnie. Jeśli chcesz, abyśmy pomogli ci otrzymać najwyższe odszkodowanie warto, abyś po wypadku zebrał dane, potrzebne do tego, byśmy mogli szybko rozpocząć procedurę odszkodowawczą. Co zatem możesz zrobić:

 • zgłoś wypadek przełożonemu - najlepiej przy świadkach, zgłoszenie to powinno być spisane w odpowiednim raporcie w księdze wypadków;
 • udaj się po pomoc medyczną, w zależności od zakresu obrażeń, do szpitala lub do lekarza GP; zbierz dokumentację medyczną z wizyty;
 • skontaktuj się z naszą kancelarią – rozpoczniemy niezwłocznie procedurę uzyskania dla ciebie najwyższego odszkodowania.

Jakie odszkodowanie dostanę po wypadku przy pracy?

Podczas pracy w nieodpowiednich warunkach lub w sytuacji zaniedbania przez pracodawcę zasad bezpieczeństwa pracy pracownik jest narażony na wiele szkód. W wyniku doznania urazów podczas pracy powstaje uszczerbek na zdrowiu. Każdy ból oraz dyskomfort powstały na skutek wypadku w pracy jest podstawą do wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia firmy. W zależności od zakresu obrażeń ubezpieczyciel negocjuje wysokość odszkodowania. Postaraj się przedstawić nam dokumentację medyczną od lekarza- a my zgłosimy się w twoim imieniu po najwyższe świadczenie odszkodowawcze z tytułu powstania szkody na zdrowiu. Oprócz rekompensaty za utratę zdrowia oraz koszty leczenia i rehabilitacji nasi specjaliści mogą dla ciebie wynegocjować również

 • zwrot kosztów zniszczonego mienia;
 • zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu nieobecności w pracy;
 • kosztów dojazdów na leczenie;
 • odszkodowanie za utratę zdolności do pracy.

Zadzwoń do nas i zapytaj o uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania za wypadek w pracy. Możesz to zrobić zaraz po wypadku lub w okresie 3 lat od zdarzenia – w oparciu twoje informacje przystąpimy do uzyskania dla ciebie odszkodowania.

Rodzaje wypadków przy pracy i należne odszkodowanie.

Nasi eksperci każdego dnia skutecznie prowadzą sprawy o odszkodowanie za wypadki przy pracy. Są to procesy o różnym stopniu skomplikowania, ale nasze zaangażowanie i profesjonalizm owocuje wygrywaniem sprawy i wypłatą świadczenia odszkodowawczego dla pracownika. Z naszego doświadczenia wynika, że do wypadków przy pracy dochodzi w szczególnych okolicznościach i wybranych branżach. Najczęściej w Wielkiej Brytanii o odszkodowanie za wypadek podczas pracy zgłaszają się pracownicy następujących branż:

 • w budownictwie;
 • w działalności produkcyjnej;
 • w przetwórstwie, rolnictwie i rybołówstwie;
 • w transporcie;
 • w usługach gastronomicznych;
 • w przemyśle wydobywczym, energetycznym, chemicznym.

W zakładach, w których istnieją trudne i szkodliwe warunki pracy dochodzi do wielu najróżniejszych obrażeń. Statystyki odnotowują, że podczas pracy pracownicy najczęściej są narażeni na:

 • uszkodzenia głowy, kręgosłupa, narządów wewnętrznych;
 • złamania, skaleczenia, amputacje;
 • utratę wzroku;
 • utratę słuchu;
 • epilepsję;
 • uciążliwe dolegliwości bólowe;
 • poparzenia;
 • śmierć.

Pamiętaj, że jeśli wystąpiły u ciebie jakiekolwiek przykre konsekwencje zdrowotne po wypadku w pracy, masz prawo uzyskać odszkodowanie. Świadczenie odszkodowawcze przysługuje każdemu pracownikowi, który nie ze swojej winy doznał uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania sych obowiązków. Podstawą wystąpienia o odszkodowanie jest wykazanie istnienia bólu i cierpienia – zatem w przypadku pojawienia się u ciebie dyskomfortu o jakimkolwiek natężeniu – skontaktuj się z nami. Szybko i sprawnie poprowadzimy twoją sprawę o odszkodowanie.

Odszkodowanie za wypadek na budowie

Praca na budowach czy przy remontach jest jedną z najbardziej narażonych na wypadki. Trudne warunki terenowe, korzystanie z ciężkiego sprzętu i kontakt ze szkodliwym materiałem sprzyjają występowaniu obrażeń i urazów podczas pracy.  Dlatego też pracodawca jest zobowiązany do zachowania szczególnej troski o bezpieczeństwo pracowników na budowie. Mimo tego jednak największą liczbę wypadków przy pracy odnotowuje się właśnie na budowach. Powszechnymi przyczynami wypadków na budowie są:

 • upadek z wysokości:
 • ignorowanie przepisów bhp;
 • brak szkolenia pracowników;
 • przygniecenie przez sprzęt;
 • potrącenie przez pojazd budowlany;
 • wadliwy lub nieodpowiedni sprzęt;
 • brak odpowiedniej organizacji pracy.

Pracownik budowlany, który w wyniku powstania powyższych zaniedbań pracodawcy doznał jakiejkolwiek szkody na zdrowiu i mieniu może otrzymać największe odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Zapytaj o szczegóły naszych ekspertów.

Inne wypadki przy pracy, za które możesz dostać odszkodowanie

W wielu branżach mimo starań zachowania przepisów bezpieczeństwa pracy dochodzi do wypadków. Związane są one najczęściej z korzystaniem różnego rodzaju maszyn lub urządzeń. Bardzo często zaniedbania w konserwacji sprzętu, brak odpowiedniego szkolenia oraz nieprzystosowanie stanowiska pracy są przyczyną wypadków w pracy. Do naszej kancelarii zgłaszają się pracownicy, aby otrzymać odszkodowanie za:

 1. wypadek w rolnictwie;
 2. wypadek  z udziałem wózka widłowego;
 3. wypadek w magazynie;
 4. wypadek w fabryce;
 5. wypadek w gastronomii.

We wszystkich tych sytuacjach pracownik narażony jest na doznanie uszczerbku na zdrowiu w wyniku działania niezabezpieczonych lub wadliwych maszyn. Jest to podstawa do wypłaty najwyższego odszkodowania. Jeśli jesteś poszkodowany w wypadku w pracy spowodowanym przez zaniedbanie pracodawcy, skontaktuj się z nami - pomożemy odzyskać dla ciebie najwyższe odszkodowanie.

Zgłoś
Wypadek

Zadzwoń jut teraz po bezpłatną konsultację: 020 3670 1616

footer-logo

Prawnicy ds. odszkodowań powypadkowych, którym mogą Państwo zaufać. Zapraszamy do kontaktu.