312, Cumberland House,

80 Scrubs Ln, London NW10 6RF

E-mail

kontakt@odszkodowania.uk

Odszkodowanie za wypadek rowerowy

Odszkodowanie za wypadek rowerowy

Użytkownicy jednośladów są w bardzo dużym stopniu narażeni na urazy spowodowane nieostrożną jazdą innych uczestników ruchu drogowego. Wypadki z udziałem rowerzystów są bardzo częste. Dlatego jeśli podczas jazdy  rowerem doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub innej straty masz możliwość ubiegania się o odszkodowanie za wyrządzone ci szkody.

Najczęściej do wypadków z udziałem rowerzystów dochodzi w wyniku brawury i nieuwagi kierowców pojazdów mechanicznych. Wówczas mają miejsce potrącenia lub kolizje. Niejednokrotnie do powstania urazu podczas jazdy rowerem przyczynia się zły stan techniczny drogi, uszkodzone trasy, czy niezabezpieczone ubytki w nawierzchni. Te wszystkie okoliczności są przyczyną powstawania szkód, za które rowerzyście należy się rekompensata.

Maksymalne odszkodowanie dla odpowiedzialnego rowerzysty

Dla zachowania bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem zaleca się, aby korzystać z z kasku oraz stosować elementy odblaskowe. Brak tych zabezpieczeń nie wyklucza możliwości otrzymania odszkodowania. Niemniej jednak warto pamiętać, że dla zachowania zdrowia i życia, uniknięcia poważnych obrażeń i utrzymania możliwości otrzymania maksymalnego odszkodowania, należy przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy rowerem.

Jakie przepisy regulują zasady bezpiecznej jazdy rowerem?

Warto pamiętać, że w brytyjskim prawie bardzo obszernie zostały omówione regulacje dotyczące bezpieczeństwa rowerzystów.

Podłożem prawnym dla stosowanych regulacji są :

 • The Road Traffic Act 1988;
 • The Act on Motorways of 1980;
 • Kodeks Drogowy The Highway Code;
 • prawo zwyczajowe oraz przepisy lokalne.

Według powyższych regulacji wynika, że rowerzysta musi zachowywać szczególną ostrożność na drodze, nie jeździć po chodnikach, musi być wyposażony w kask oraz odzież z elementami odblaskowymi oraz używać odpowiedniego oświetlenia w nocy i w dzień.

Nasi doświadczeni specjaliści mają możliwość uzyskania dla ciebie odszkodowania, nawet jeśli nie zachowałeś zasad bezpiecznej jazdy na rowerze. Chociaż należy pamiętać, że zaniedbanie tych wymogów może skutkować nie tylko pomniejszeniem sumy odszkodowawczej, ale przede będzie stanie się przyczyną znacznych obrażeń ciała. 

Skontaktuj się z nami – jeśli w ciągu ostatnich 3 lat doznałeś szkody podczas jazdy na rowerze, poprowadzimy dla ciebie procedurę odzyskania rekompensaty.

Przyczyny wypadków z udziałem rowerzystów

Do wypadków na rowerze dochodzi zazwyczaj z winy innych uczestników ruchu. Rowerzysta z racji tej, iż porusza się jednośladem, pojazdem o delikatnej konstrukcji, jest narażony na bardzo duże straty zdrowotne. Wśród przyczyn wypadków z udziałem rowerzystów najczęściej wymienia się:

 • brawurowa, nieostrożna jazda kierowcy;
 • nadmierna prędkość pojazdu;
 • nieuważny manewr wymijania i wyprzedzania;
 • wymuszenie pierwszeństwa
 • zła ocena sytuacji przez kierowcę;
 • zły stan techniczny auta;
 • zły stan nawierzchni
 • wady produktowe roweru, wadliwy serwis.

Powyższe przyczyny jak najbardziej uprawniają cię do tego, abyś otrzymał rekompensatę za utracone zdrowie lub uszkodzony rower. Skontaktuj się z nami – nasi specjaliści wyjaśnią ci całą procedurę i niezwłocznie doprowadzą do otrzymania odszkodowanie.

Procedura odszkodowania za wypadek rowerowy

Jeśli w ciągu ostatnich 3 lat doznałeś szkody powstałej w wyniku wypadku na rowerze, brytyjskie prawo przewiduje dla ciebie odszkodowanie. Aby przyspieszyć procedurę odzyskania rekompensaty warto zebrać i przedstawić następujące informacje:

 • dane sprawcy wypadku, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rejestracyjny i marka  pojazdu, który prowadził ;
 • jeśli do wypadku doszło z powodu złej nawierzchni, spisz dokładny adres miejsca wypadku, zrób dokumentację zdjęciową i wideo z terenu;
 • dane świadków – jest to bardzo ważne w sytuacji, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku;
 • sprawdź, czy w pobliżu znajduje się monitoring;
 • wykonaj zdjęcia: miejsca wypadku,  położenie pojazdu sprawcy oraz roweru;
 • zachowaj uszkodzony rower i inny zniszczony sprzęt jako dowód w sprawie;
 • wezwij pomoc medyczną lub skonsultuj się z lekarzem - zbierz dokumentację medyczną.

Zachowanie tej procedury jest wystarczające do tego, by z naszą pomocą w bardzo szybkim czasie odzyskać pieniądze z odszkodowania.

W przypadku jeśli nie możesz pozyskać danych sprawcy wypadku, gdyż nie chciał on podać żądanych informacji lub zbiegł z miejsca zdarzenia, nadal możesz otrzymać odszkodowanie. Ważne jest wówczas odnotowanie nazwisk świadków i  opisanie szkody. Mając wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań za wypadki rowerowe, wiemy jak poprowadzić sprawę, byś w krótkim terminie, bez dodatkowego stresu mógł otrzymać świadczenie odszkodowawcze.

Zadzwoń do naszych ekspertów.

Jakie odszkodowanie należy się po wypadku rowerowym?

Rowerzysta, który w wyniku działania, czy zaniechania osób trzecich doznał szkody podczas wypadku na rowerze jest uprawniony do otrzymania odszkodowania za powstałe krzywdy. Najczęściej dochodzi do powstania uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeń ciała, złamań, zadrapań, czy urazów głowy, kręgosłupa i szyi. Podczas wypadku dochodzi również do zniszczenia roweru, kasku, odzieży, czy uszkodzenia sprzętu, który rowerzysta miał przy sobie. Biorąc pod uwagę rozległy charakter tych szkód nasi specjaliści mogą uzyskać dla ciebie następujące rekompensaty:

 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu;
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji;
 • zwrot kosztów związanych z utratą czasową lub trwałą zdolności do pracy;
 • zwrot kosztów za uszkodzony lub utracony sprzęt: kask, rower, telefon, itp.;
 • zwrot utraconego wynagrodzenia za nieobecność w pracy, spowodowaną wypadkiem;

Wybierając współpracę z naszym zespołem ekspertów masz możliwość uzyskania najwyższej kwoty odszkodowania za poniesione przez ciebie w wypadku rowerowym krzywdy. Działamy na zasadzie no win no fee – gwarantujemy ci zatem, że nie pobierzemy żadnych opłat w przypadku nie wygrania sprawy. Zadzwoń do nas.

Zgłoś
Wypadek

Zadzwoń jut teraz po bezpłatną konsultację: 020 3670 1616

footer-logo

Prawnicy ds. odszkodowań powypadkowych, którym mogą Państwo zaufać. Zapraszamy do kontaktu.