312, Cumberland House,

80 Scrubs Ln, London NW10 6RF

E-mail

kontakt@odszkodowania.uk

Zakres usług

Odszkodowanie za potrącenie

Odszkodowanie jest finansową rekompensatą za wyrządzenie komuś szkody. W przypadku potrącenia jest to rekompensata wynikająca z powstania szkody na zdrowiu bądź też odszkodowanie za inne ubytki powstałe w wyniku tego zdarzenia. Z brytyjskich regulacji prawnych wynika, że piesi są najbardziej narażeni na poszkodowanie w wypadkach, bo  podczas tego przykrego incydentu stykają się z siłą wielokrotnie wyższą. W przepisach brytyjskiego kodeksu drogowego The Highway Code pieszy jest szczególnie chroniony, a litery prawa wynika wprost to, że pozostali uczestnicy ruchu drogowego muszą go traktować z wyjątkową uwagą. Dlatego też każdy, kto został potrącony na chodniku lub ulicy w wyniku zaniedbania, czy nieuwagi innego uczestnika ruchu może ubiegać się o odszkodowanie za potrącenie. Skontaktuj się z nami – szybko i skutecznie pomożemy ci w odzyskaniu odszkodowania. Działamy w oparciu o zasadę No win do fee – z nami możesz tylko zyskać!

Brytyjskie prawo chroni pieszego

Piesi są bardzo ważnym uczestnikiem ruchu drogowego. Kodeks Drogowy w Wielkiej Brytanii informuje, że muszą oni zachowywać ostrożność podczas przemieszczania się na ulicy. Jednocześnie jednak prawo nakłada na pozostałych uczestników, czyli na kierujących pojazdami, konieczność zachowania szczególnej uwagi i udzielenia pieszym pierwszeństwa. Jest to podstawa ubiegania się o odszkodowanie za potrącenie.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za potrącenie?

O odszkodowanie za potrącenie mogą ubiegać się wszyscy przechodnie, którzy w wyniku zdarzenia doznali określonej szkody. Nie ma znaczenia miejsce wypadku, do wypadków z udziałem pieszych dochodzi przecież zarówno w miejscach oznaczonych, jak i nieoznakowanych np., na poboczach, chodnikach czy na parkingach. Oznacza to, że jeśli doszło do potrącenia, podczas którego pieszy został w jakikolwiek sposób narażony na straty osobiste lub majątkowe, należy się poszkodowanemu rekompensata. Dużym ułatwieniem w procesie odzyskiwania odszkodowania za potrącenie jest podanie danych sprawcy, np. numeru rejestracji samochodu, przedstawienie zdjęcia, relacji świadków oraz dokumentacja medyczna z informacjami na temat uszczerbku na zdrowiu, czy też dokumenty potwierdzające inne straty.

Zapytaj o szczegóły naszych specjalistów.

Dlaczego należy się odszkodowanie za potrącenie pieszego?

Mimo tego, że aktualne statystyki uznają Wielką Brytanię za kraj przyjazny dla pieszych i jest tu najmniej wypadków w całej Europie, to jednak w wyniku rosnącej liczby pojazdów wciąż dochodzi do bardzo wielu nieprzyjemnych incydentów na drodze. Niemniej, jednak jeśli już doszło do poszkodowania pieszego w wyniku działania, czy zaniechania innej osoby, to nie jest istotna, dla samego faktu ubiegania się o odszkodowanie, kwestia miejsca wypadku. Do potrącenia pieszego może dojść przecież na przejściu dla pieszych, w miejscu nieoznakowanym, na parkingach, chodnikach lub poboczach. Brytyjski kodeks drogowy zaleca ostrożność wobec pieszych w każdym miejscu, szczególnie w pobliżu sklepów, szkół, przedszkoli i innych zatłoczonych miejsc publicznych. Bierze się przede wszystkim pod uwagę przyczynę zaistniałej sytuacji.

Najczęściej do potrącenia pieszego dochodzi w wyniku:

  • nieuwagi lub nieostrożności kierującego pojazdem;
  • nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego;
  • jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  • zaniedbań administratora miejsca potrącenia pieszego;
  • złego stanu technicznego pojazdu.

Wszystkie powyższe przyczyny wypadku z udziałem pieszego są podstawą do ubiegania się o całkowite jak najwyższe odszkodowanie za potrącenie. Nawet w przypadku zaistnienia współodpowiedzialności przechodnia ustala się odpowiednio wysoką część rekompensaty, biorąc przede wszystkim pod uwagę przepisy chroniące słabszych uczestników ruchu drogowego.

Zapytaj naszych specjalistów o to, jak szybko odzyskać odszkodowanie za potrącenie.

Piesi to najsłabsi uczestnicy ruchu drogowego

Według przepisów prawa drogowego w Wielkiej Brytanii należy opierać się o ustaloną hierarchię, nakładającą na poszczególne szczeble odpowiednią odpowiedzialność i u ważność na drodze. Według tej hierarchii najsłabszym uczestnikiem ruchu drogowego są właśnie piesi, dlatego też właśnie oni są najbardziej narażeni na poszkodowanie w wypadku i to właśnie im przysługuje odszkodowanie. Kolejno wyżej znajdują się pozostali uczestnicy, czyli rowerzyści, konni, kierujący samochodami osobowymi, dalej pojazdy typu minivan lub minibus, a najwyżej w hierarchii znajdują się ciężarówki. Mimo zatem, że kodeks drogowy UK zaleca pieszym szczególną ostrożność na drodze, trzymania się prawej strony i noszenia elementów odblaskowych, przechodnie nadal pozostają najsłabszą grupą uczestników ruchu drogowego i są uprzywilejowani do uzyskania odszkodowania za potrącenie. Szczególnym prawem do odszkodowania prawo ochrania najmłodszych pieszych. Poszkodowanie dziecka podczas potrącenia generuje najwyższe odszkodowania.

Za jakie szkody należy się odszkodowanie?

Podczas potrącenia pieszego najczęściej dochodzi do uszczerbku na zdrowiu. Dlatego ważne jest, aby po wypadku zgłosić się do lekarza w celu wykonania odpowiednich oględzin i oszacowania stopnia utraty zdrowia. Niestety zazwyczaj obrażenia są tak znaczne, że skutkują trwałą niepełnosprawnością. Dlatego też oprócz odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu fizycznym lub psychicznym poszkodowany może dodatkowo ubiegać się o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz o dofinansowanie środków na dostosowanie mieszkania do powstałej niepełnosprawności.

Dodatkowo  poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie za utracone lub zniszczone podczas wypadku mienie. Często zniszczeniu ulegają odzież, biżuteria, galanteria, czy inne elementy garderoby, również rekompensacie podlegają wszystkie pozostałe zniszczone przedmioty, które poszkodowany miał przy sobie podczas potrącenia.

Ponadto nasi specjaliści pomogą w uzyskaniu dodatkowego odszkodowania za utracony dzień w pracy bądź też rekompensaty za utratę całkowitej lub częściowej zdolności do pracy.

Zapytaj o wysokość odszkodowania naszych ekspertów.

No win no fee – z nami nie stracisz!

Naszą pomoc dla klienta w odzyskaniu odszkodowania za potrącenie opieramy o zasadę no win no fee. Oznacza to, że zawierając z nami umowę masz zagwarantowane zwolnienie z opłat prowizyjnych w przypadku niepowodzenia roszczenia. Wszelkie koszty prowadzenia procesu odszkodowawczego są całkowicie zależne od wygrania sprawy o rekompensatę. Jeśli nie odzyskamy dla ciebie odszkodowania, nie ponosisz żadnych opłat prawnych. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za odzyskanie dla ciebie finansowego zadośćuczynienia i staramy się, abyś nie ponosił dodatkowych strat finansowych. Priorytetem dla nas jest dbałość o twoje interesy i jak najszybsze odzyskanie odszkodowania, abyś mógł spokojnie zająć się powrotem do zdrowia i do dawnego trybu życia.

Zapytaj nas, jak możemy ci pomóc odzyskać odszkodowanie za potrącenie.

Zgłoś
Wypadek

Zadzwoń jut teraz po bezpłatną konsultację: 020 3670 1616

footer-logo

Prawnicy ds. odszkodowań powypadkowych, którym mogą Państwo zaufać. Zapraszamy do kontaktu.